Op Maandag avond 18 februari zijn er 2 ‘ambassadeurs’ van vix.nl, Wim van Bokhorst en Dennis Engelsma, bij Rotary Young Ambition gekomen voor een presentatie van “de munt” VIX. De ‘digitale regionale munt’  is een alternatief voor het huidige systeem, de euro. De munt is alleen digitaal via apps en applicaties op de computer uit te geven en te innen. Doordat bedrijven zich aansluiten bij de acceptatie van VIX ontstaat er (regionaal) een groot(er) draagvlak voor deze munt. Omdat het verder alleen maar regionaal kan worden uitgegeven is er een situatie waarin het geld beter in de eigen regionale economie kan blijven waardoor er grotere regionale bloei kan plaatsvinden. Overigens is 1 vix gelijk aan 1 euro en is deze omzetting over en weer ten alle tijden te mogelijk.
Veel grote regionale bedrijven, bijvoorbeeld GP-Groot en Eko-plaza, hebben zich al aangesloten bij het initiatief en ook de gemeente Alkmaar is zich aan het oriënteren op de acceptatie van deze munt. Vooralsnog floreert de munt vooral in B2B (Business to Business), maar de acceptatie door de gewone consument is naderend.
Groet,
Bert Broek
Lid Rotary Alkmaar Young Ambition